سیسمونی دخترانه 1546

سیسمونی دخترانه

خرید لوازم و وسایل مربوط به نوزاد و به اصطلاح سیسمونی، برای نوزادی که میخواهد متولد شود، از لذت بخش ترین کارها برای مادران است! در گذشته، خرید سیسمونی با توجه به اینکه جنسیت نوزاد مشخص نبود، کار دشواری بوده است، زیرا افراد نمی دانستند که لوازم را باید دخترانه خریداری کند یا پسرانه! اما …

سیسمونی دخترانه ادامه »